Europese Parlements­¬≠verkiezingen

1. Wintertijd

Europa moet kiezen voor permanente wintertijd.

2. Stemrecht

Jongeren vanaf 16 jaar moeten stemrecht krijgen bij de Europese verkiezingen.

3. Ontwikkeling regio's

De EU moet minder geld uitgeven aan de ontwikkeling van arme gebieden binnen de EU.

4. Griekenland

Een deel van de Europese leningen aan Griekenland moet worden kwijtgescholden.

5. Veehouderij

De EU moet grootschalige veehouderij ontmoedigen.

6. Uitkering

Het moet moeilijker worden voor EU-burgers om in een ander land een uitkering te ontvangen.

7. Statiegeld

Het Europees Parlement moet statiegeld op plastic flessen in de hele EU afdwingen.

8. Referendum

Het moet mogelijk worden om in alle EU-landen gelijktijdig een referendum te houden over Europese besluiten.

9. Sancties

De EU moet de sancties tegen Rusland afbouwen.

10. Uitbreiding

De EU moet afzien van verdere uitbreiding van het aantal lidstaten.

11. Asielzoekers

Asielzoekers moeten evenredig over de EU-lidstaten worden verdeeld.

12. Dierproeven

Dierproeven voor de ontwikkeling van medicijnen moeten in de hele EU verboden worden.

13. Huwelijken

De EU moet lidstaten aanmoedigen om huwelijken tussen personen van hetzelfde geslacht te erkennen.

14. Minimumloon

De EU moet zich ervoor inzetten dat elke lidstaat een minimumloon invoert.

15. Euro

Nederland moet uit de euro stappen en weer een eigen munt invoeren.

16. Asiel

De EU moet asielzoekers die proberen de Middellandse Zee over te steken, altijd terugsturen naar hun land van herkomst.

17. Verkiezingen

Bij verkiezingen voor het Europees Parlement moeten burgers kunnen stemmen op een partij of een kandidaat uit een andere lidstaat.

18. Belasting

Er moet een belasting op de handel in aandelen komen.

19. Ontwikkelingshulp

Er moet meer geld naar hulp aan arme landen buiten de EU.

20. Justitie

Het Europese Openbaar Ministerie moet een rol krijgen bij de vervolging van grensoverschrijdende (drugs)criminaliteit.

21. Landbouw

De EU moet het verbouwen van genetisch gemodificeerde gewassen toestaan.

22. Begroting

EU-landen die zich niet aan de begrotingsregels houden, moeten altijd worden gestraft.

23. Defensie

Er moet een gemeenschappelijk Europees leger komen.

24. Vliegtaks

In alle EU-landen moet een belasting op vliegtickets komen.

25. Terrorisme

De EU moet een gemeenschappelijke database opzetten met gegevens over personen die van terrorisme worden verdacht.

26. CO2

De EU-doelstellingen voor vermindering van de CO2-uitstoot moeten strikter worden nageleefd.

27. Mediavrijheid

EU-landen die de vrijheid van media schenden moeten financieel worden gestraft.

28. Grenscontroles

Er moeten weer regelmatig grenscontroles plaatsvinden tussen EU-lidstaten.

29. Paspoorten

De Europese afspraak om vingerafdrukken op te nemen in paspoorten moet worden geschrapt.

30. Nexit

Nederland moet uit de Europese Unie stappen.