Europese Parlements­¬≠verkiezingen

Scores op de stellingen

Hoe zijn de meningen verdeeld?

Deelnemers

Loading..
Stelling Positie Percentage
Europa moet kiezen voor permanente wintertijd. Eens
Oneens
Geen van beide
Sla deze vraag over
Jongeren vanaf 16 jaar moeten stemrecht krijgen bij de Europese verkiezingen. Eens
Oneens
Geen van beide
Sla deze vraag over
De EU moet minder geld uitgeven aan de ontwikkeling van arme gebieden binnen de EU. Eens
Oneens
Geen van beide
Sla deze vraag over
Een deel van de Europese leningen aan Griekenland moet worden kwijtgescholden. Eens
Oneens
Geen van beide
Sla deze vraag over
De EU moet grootschalige veehouderij ontmoedigen. Eens
Oneens
Geen van beide
Sla deze vraag over
Het moet moeilijker worden voor EU-burgers om in een ander land een uitkering te ontvangen. Eens
Oneens
Geen van beide
Sla deze vraag over
Het Europees Parlement moet statiegeld op plastic flessen in de hele EU afdwingen. Eens
Oneens
Geen van beide
Sla deze vraag over
Het moet mogelijk worden om in alle EU-landen gelijktijdig een referendum te houden over Europese besluiten. Eens
Oneens
Geen van beide
Sla deze vraag over
De EU moet de sancties tegen Rusland afbouwen. Eens
Oneens
Geen van beide
Sla deze vraag over
De EU moet afzien van verdere uitbreiding van het aantal lidstaten. Eens
Oneens
Geen van beide
Sla deze vraag over
Asielzoekers moeten evenredig over de EU-lidstaten worden verdeeld. Eens
Oneens
Geen van beide
Sla deze vraag over
Dierproeven voor de ontwikkeling van medicijnen moeten in de hele EU verboden worden. Eens
Oneens
Geen van beide
Sla deze vraag over
De EU moet lidstaten aanmoedigen om huwelijken tussen personen van hetzelfde geslacht te erkennen. Eens
Oneens
Geen van beide
Sla deze vraag over
De EU moet zich ervoor inzetten dat elke lidstaat een minimumloon invoert. Eens
Oneens
Geen van beide
Sla deze vraag over
Nederland moet uit de euro stappen en weer een eigen munt invoeren. Eens
Oneens
Geen van beide
Sla deze vraag over
De EU moet asielzoekers die proberen de Middellandse Zee over te steken, altijd terugsturen naar hun land van herkomst. Eens
Oneens
Geen van beide
Sla deze vraag over
Bij verkiezingen voor het Europees Parlement moeten burgers kunnen stemmen op een partij of een kandidaat uit een andere lidstaat. Eens
Oneens
Geen van beide
Sla deze vraag over
Er moet een belasting op de handel in aandelen komen. Eens
Oneens
Geen van beide
Sla deze vraag over
Er moet meer geld naar hulp aan arme landen buiten de EU. Eens
Oneens
Geen van beide
Sla deze vraag over
Het Europese Openbaar Ministerie moet een rol krijgen bij de vervolging van grensoverschrijdende (drugs)criminaliteit. Eens
Oneens
Geen van beide
Sla deze vraag over
De EU moet het verbouwen van genetisch gemodificeerde gewassen toestaan. Eens
Oneens
Geen van beide
Sla deze vraag over
EU-landen die zich niet aan de begrotingsregels houden, moeten altijd worden gestraft. Eens
Oneens
Geen van beide
Sla deze vraag over
Er moet een gemeenschappelijk Europees leger komen. Eens
Oneens
Geen van beide
Sla deze vraag over
In alle EU-landen moet een belasting op vliegtickets komen. Eens
Oneens
Geen van beide
Sla deze vraag over
De EU moet een gemeenschappelijke database opzetten met gegevens over personen die van terrorisme worden verdacht. Eens
Oneens
Geen van beide
Sla deze vraag over
De EU-doelstellingen voor vermindering van de CO2-uitstoot moeten strikter worden nageleefd. Eens
Oneens
Geen van beide
Sla deze vraag over
EU-landen die de vrijheid van media schenden moeten financieel worden gestraft. Eens
Oneens
Geen van beide
Sla deze vraag over
Er moeten weer regelmatig grenscontroles plaatsvinden tussen EU-lidstaten. Eens
Oneens
Geen van beide
Sla deze vraag over
De Europese afspraak om vingerafdrukken op te nemen in paspoorten moet worden geschrapt. Eens
Oneens
Geen van beide
Sla deze vraag over
Nederland moet uit de Europese Unie stappen. Eens
Oneens
Geen van beide
Sla deze vraag over

Belangrijke onderwerpen

Welke onderwerpen hebben van de gebruikers van de StemWijzer extra gewicht gekregen. Hieronder de onderwerpen in afnemende volgorde van belangrijkheid.

Thema Aantal
Wintertijd
Stemrecht
Ontwikkeling regio's
Griekenland
Veehouderij
Uitkering
Statiegeld
Referendum
Sancties
Uitbreiding
Asielzoekers
Dierproeven
Huwelijken
Minimumloon
Euro
Asiel
Verkiezingen
Belasting
Ontwikkelingshulp
Justitie
Landbouw
Begroting
Defensie
Vliegtaks
Terrorisme
CO2
Mediavrijheid
Grenscontroles
Paspoorten
Nexit